บลจ.ไทยพาณิชย์ส่งกองSCB India Fundมูลค่าโครงการ5 พันลบ.เปิดขาย17-23 มี.ค.

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า การลงทุนต่างประเทศในปีนี้ว่านอกเหนือจากการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ยุโรป และจีนที่มีความน่าสนใจจากการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯยังมองการลงทุนในตลาดหุ้นประเทศอินเดียเป็นอีกทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ สำหรับปีนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก และมีบริษัทขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงและมีความมั่นคงทางการเงิน

บลจ.กสิกรไทยหอบเงินกว่า572ล้านบาทจ่ายปันผลกองทุนต่างประเทศ3กองรวด

นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ. กสิกรไทย เตรียมจ่ายปันผลกองทุนต่างประเทศจำนวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่ว

บลจ.กสิกรไทยโชว์จ่ายปันผลกองABPIFพร้อมจ่ายคืนส่วนลดทุนรวมกว่า377ลบ.

นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ครั้งที่ 3 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนวันที่ 23 มีนาคม 2558 ในอัตรา 0.3036 บาทต่อหน่วย พร้อมกันนี้กองทุนได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมครั้งที่ 3 และจะจ่ายคืนผลตอบแทนส่วนลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.3258 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้มูลค่าทุนจดทะเบียนลดลงเหลือ 8.8369 บาทต่อหน่วย

KTBชวนคนไทยร่วมแบ่งปันสิ่งดีดีกับสุดยอดเรื่องราวกับธ.กรุงไทย(KTB The Best Story)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นดูแล พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโต สู่ความมั่นคงอย่างยังยืนแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม และสิ่งแวดล้อม คือ แนวคิด " Growing Together กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ"และในปีนี้ทางธนาคารได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์เรื่องราว สร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมแชร์ และถ่ายทอดความประทับใจกับบริการ ATM ไปกับธนาคารกรุงไทย เตรียมส่งแคมเปญ

KSAMเสนอขายกองทุนKFFAI6M5ประมาณการณ์ผลตอบแทน2.60%

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด หรือ KSAM เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M5 (KFFAI6M5) อายุประมาณ6 เดือน เสนอขายถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เหมาะกับนักลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้ที่มีเงินลงทุนสูง ลงทุนขั้นต่ำ 510,000 บาท ประมาณการณ์ผลตอบแทน 2.60% ต่อปี

ธนชาตประกันภัยปี57มีกำไรกว่า1พันลบ.พร้อมชู2 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย“บ้าน-เด็ก”

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2557 ว่า จากการที่บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภคมากที่สุด ทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ส่งผลให้ปีนี้เรา สามารถสร้างผลกำไรได้สูงสุดถึง 1,047 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน โดยมาจากการบริหารจัดการด้านการลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ และมีการรักษาอัตราการต่ออายุของกรมธรรม์ด้วยการมอบบริการหลังการขายที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 5,895 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน

บลจ.บัวหลวงเสนอB-Fixterm 10/15ชูผลตอบแทน2.05%ขาย11-17มี.ค.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง เปิดเผยว่า บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 10/15 ระหว่างวันที่ IPO 11 - 17 มี.ค. 2558 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 10/15 (B-Fixterm 10/15) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.05% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยเน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมืองไทยประกันชีวิตพาเหรดสินค้านำผลิตภัณฑ์-บริการลงพื้นที่ภาคใต้

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยการมุ่งเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านหลากหลายช่องทาง (Multi-Distribution Channels) โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Money Expo Hatyai 2015) ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อตอบโจทย์ทั้งความคุ้มครองชีวิตและออมเงินให้แก่ผู้มาร่วมงานอย่างครบครัน

แบงก์ออมสินส่งโปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ2รูปแบบดอกเบี้ยคงที่เฉพาะเดือนมี.ค.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2558 นี้ธนาคารออมสินขอนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสินเชื่อเคหะ เพื่อเป็นทางเลือกที่จะจูงใจให้แก่ประชาชนผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย หรือไถ่ถอนจำนอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง/ซื้อบ้านหรือคอนโดมีเนียม รวมทั้งกู้ไถ่ถอนจำนองและเพิ่มเติมเพื่อตกแต่งหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรมพิเศษ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.99% ใน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-12 ดอกเบี้ยคงที่ 1.50% จากนั้นปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-2.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารออมสินปัจจุบันอยู่ที่ 6.875% ต่อปี) หลังจากนั้น MLR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.16% รูปแบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ใน 2 ปีแรก หลังจากนั้น MLR-0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ซึ่งรูปแบบนี้คิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี =4.29%

บลจ.ไทยพาณิชย์เสริฟกองทุนSCBTG3P3Cมูลค่าโครงการ1พันลบ.เสนอขาย11–13มี.ค.

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดจำหน่ายกองทุนทริกเกอร์เพิ่มเติมอีก 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ซี (SCBTG3P3C)

1 171 172 173 174 175 185