บลจ.ธนชาต ตั้งเป้าหมาย AUM ปี2558โต1.95 แสนลบ.จากปีก่อน1.64แสนลบ.

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ปลายปี 57 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อยู่ประมาณ 164,000 ล้านบาท และเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 171,000 ล้านบาทในปัจจุบัน (ณ สิ้นเดือน ก.พ.58) โดยคาดว่า AUM จะเติบโตเป็น 195,000 ล้านบาทในปีนี้ ด้วยการออกกองทุนสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ และคาดว่าจะออกกองทุนในประเภทต่างๆ ที่มีศักยภาพเติบโตให้เป็นทางเลือกแก่นักลงทุน

บลจ.กรุงไทยส่งกองหนี้ต่างประเทศ3เดือนผลตอบแทน1.9%เสนอขาย25-31มี.ค.58

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 64 (KTFF64 ) เสนอขายในวันที่ 25-31 มีนาคม 2558 อายุโครงการ 3 เดือน

ธนาคารกสิกรไทยจับมือ”วิง”เปิดแนวรุกธุรกิจโอนเงินข้ามประเทศไทย-กัมพูชา

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกสิกรไทยมุ่งยุทธศาสตร์การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาคอาเซียน โดยมีนโยบายสร้างเครือข่ายการให้บริการทางการเงินที่สมบูรณ์แบบ และพัฒนาบริการทางการเงินระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC+3

บลจ.ไทยพาณิชย์ออกกองSCBTG3P3Dขาย26-30 มี.ค.ลงทุนขั้นต่ำ10,000บาท

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ในช่วงที่น่าสนใจ โดยราคาหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมหลายกลุ่มปรับตัวลดลง ในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรและปัจจัยพื้นฐานมิได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ภาพรวมของกองทุนหุ้นทริกเกอร์ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงต้องการกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะเวลาสั้นๆ

ธนาคารออมสินผนึกบสย.ปล่อยสินเชื่อ”ประชาชนสุขใจ”วงเงิน 5 พันล้านบาท

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าฐานราก ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการสินเชื่อประชาชนสุขใจ โดยร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย.ในฐานะผู้ค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการSMEs รายย่อย โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน และบสย.ปูพรมลงพื้นที่ร่วม 80 คนเยี่ยมชมกิจการลูกค้า ที่ใช้บริการสินเชื่อประชาชนสุขใจที่มีบสย.ค้ำประกัน โดยทั้งสองหน่วยงาน ยังได้ร่วมรับฟังแนวทางการทำงานร่วมกัน จากตัวแทนของออมสินและบสย.

บลจ.บัวหลวงขายกองทุนตราสารหนี้คาดผลตอบแทน2%ขาย25-31มี.ค.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง เปิดเผยว่า บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 12/15(B-Fixterm 12/15) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.00% ต่อปี ขนาดโครงการ 8,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ IPO 25 - 31 มี.ค. 2558

KTAMรับAECลุยลงทุนหุ้นกลุ่มอาเซียน เสนอขายKTAM ASEAN Equity Fund

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ (KTAM ASEAN Equity Fund ) เสนอขายถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม JP Morgan Fund- ASEAN Equity Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามสัดส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด

KBANKชี้ทางออกผู้ประกอบการรายใหญ่สร้างเครือข่ายพันธมิตรสู้เศรษฐกิจโลก

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ของไทย ได้เสริมความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ผ่านการมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการจัดการธุรกิจและบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากอัตราการเติบโตของยอดขายและหนี้สินที่สอดคล้องกันอยู่ที่ประมาณ 11% ทั้งยังพบว่าการบริหารต้นทุนปรับตัวดีขึ้น จากการเติบโตของกำไรสุทธิสูงกว่ายอดขายที่ 15% และ 11% ตามลำดับ รวมทั้งมีแนวโน้มของภาระหนี้สินที่ลดลง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 3.2 เท่าเป็น 2.9 เท่า จึงทำให้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยสูงกว่า 20 เท่า ชี้ให้เห็นศักยภาพทางการเงินที่จะต้านทานความผันผวนทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

เอ็มเอฟซีขายกองทุนM-MIDSMALLเสนอขาย24 มีนาคม-3 เมษายน58

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่หุ้นของบริษัทขนาดกลางและเล็กมีความน่าสนใจลงทุนเนื่องจากมีแนวโน้มเติบโตสูงเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีบริษัทขนาดกลางและเล็กที่มูลค่าหุ้นไม่แพงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตที่สูง ดังนั้นเอ็มเอฟซีจึงเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป (M-MIDSMALL) เพื่อมุ่งหวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด SET Index และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง เสนอขายตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม-3 เมษายน 2558 สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท

บลจ.กสิกรไทยเสิร์ฟ2กองหนี้ต่างประเทศชูผลตอบแทนสูงสุด2.4%ขาย24-30มี.ค.

นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ดับบลิว (KEFF3MW) ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 2.30% ต่อปี และกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน เอเอ็กซ์ (KEFF6MAX) ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 2.40% ต่อปี เสนอขายในวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2558

1 184 185 186 187