บลจ.ทหารไทยปลื้มTMBAGLT8สดใสถึงเป้าหมายเลิกโครงการ8%ใน5เดือน

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) เปิดเผยว่า ทิศทางกระแสเงินลงทุนโลกที่กลับมาให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในภายนอกภูมิภาค2 ช่วยสนับสนุน จึงเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเข้าไปลงทุนในหุ้นของภูมิภาคเอเชีย สะท้อนให้เห็นได้จากการที่ กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders Trigger 8 ที่บริษัทฯได้เปิด IPO ไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมาสามารถบรรลุเป้าหมายเลิกโครงการ 8% ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงประมาณ 5 เดือน พร้อมจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยและเลิกกองทุนได้ในภายในวันที่ 9 เมษายน 2558 นี้

อลิอันซ์ อยุธยาย้ำผู้นำผลิตภัณฑ์คุ้มครองระดมทุกฝ่ายหนุนเต็มสูบ-โตทุกช่องทาง

นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ปีนี้ อลิอันซ์ อยุธยา จะนำความได้เปรียบด้านความแข็งแกร่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตระดับโลก พร้อมเดินหน้าด้วยกลยุทธ์บ้านสีน้ำเงิน มาเป็นตัวผลักดันความสำเร็จสู่เป้าหมายผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพในตลาดประเทศไทย ถือเป็นครั้งแรกที่จะเปิดตัวผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่ายได้พูดถึงกลยุทธ์ที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตทุกช่องทางอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าพิชิตเบี้ยประกันภัยรับปีแรกโต 13% เบี้ยประภัยรับรวม โต 9% และเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์คุ้มครองเป็น 29% นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นกลยุทธ์ช่องทางหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ระดับมวลชนที่มีช่องทางขายผ่านโทรทัศน์ ระดับกลางผ่านช่องทางการขายตรงผ่านสาขาคู่ค้า ระดับบนผ่านช่องทางธนาคาร และระดับมั่งคั่งผ่านช่องทางตัวแทน

ธนาคารออมสินเปิดตัวสินเชื่อ4โครงการปล่อยกู้ให้รายย่อยฉลองครบรอบ102ปี

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน บอกว่า ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นวันครบรอบ 102 ปี ของธนาคารออมสิน ปีนี้ ธนาคารได้ออกโครงการสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย ทั้งสิ้น 4 โครงการ วงเงินการปล่อยสินเชื่อทั้งสิ้น 35,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าว ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของผู้มีรายได้น้อย

ธ.ซีไอเอ็มบี ไทยจัดโปรชุ่มฉ่ำซัมเมอร์รับหน้าร้อนตลอดเดือนเมษายน2558

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารยกขบวนโปรโมชั่นและแคมเปญมานำเสนอให้ลูกค้าตลอดเดือนเมษายน 2558 เริ่มตั้งแต่เงินฝากประจำดอกเบี้ยทันใจ 3 เดือน ดอกเบี้ย 2.30%ต่อปี จุดเด่นคือ รับดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันแรกเมื่อฝากด้วยเงินสด หรือโอนเงินจากบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มาเข้าบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยทันใจ 3 เดือน ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สำหรับบุคคลธรรมดา หรือวัด หรือโบสถ์ ที่เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 1 - 30 เม.ย. 58

KTAMส่งกองตราสารหนี้3เดือนใน-ตปท.ชูผลตอบแทน2.2%เสนอขาย1-7เม.ย.

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์ 22(KTFFE22) เสนอขายวันที่ 1-7 เม.ย.58 อายุโครงการ 3 เดือน เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ประกอบด้วย เงินฝากประจำ Garanti Bank, เงินฝากประจำ Bank of China, MTN ออกโดย Banco ABC(Brasil) และ MTN ออกโดย Banco BTG Pactual S.A. ในสัดส่วน 80 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วแลกเงินของ บมจ.บัตรกรุงไทย ผลตอบแทนประมาณ 2.20% ต่อปี โดยผลตอบแทนที่ได้รับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี และกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

บลจ.ภัทรเสนอกองทุนPHATRA SG-AAตอบโจทย์การลงทุนระยะปานกลาง-ยาว

นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด หรือPHATRA เปิดเผยว่า สภาพโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวน การกระจายสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) จัดว่ามีความสำคัญ ซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายความเสี่ยงแล้ว การทำ asset allocation ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และมุมมองการลงทุน

ธนาคารเกียรตินาคินจับจังหวะการลงทุนวิเคราะห์16จังหวัดดาวรุ่งลงทุนอสังหาฯ

ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2558 ธนาคารเกียรตินาคินประเมินว่าแม้ตัวเลขทิศทางเศรษฐกิจโลกและไทยโดยภาพรวมจะขยายตัวดีขึ้น แต่หากพิจารณาในรายละเอียดยังคงมีปัจจัยเสี่ยง โดยเศรษฐกิจโลกภาพรวมอาจขยายตัวที่ประมาณ 3.2% ในปีนี้ เร่งตัวขึ้นจาก 2.7% ในปีก่อน อันเป็นผลจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ขยายตัวดีขึ้น

บลจ.ธนชาตส่งกองT-MixedIncomeอายุ1ปีรับตลาดผันผวนขาย1-9 เม.ย.

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.ธนชาต เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายกองทุน T-MixedIncome กองทุนผสมระหว่างตราสารหนี้และหุ้น โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศคุณภาพดี สัดส่วนประมาณ 70-80% ส่วนอีก 20-30% จะลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตสูง และมีโอกาสทำกำไร โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Active management) อายุกองทุนประมาณ 1 ปี และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกิน 1 ครั้ง กำหนดเสนอขาย T-MixedIncome 4 ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2558 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

KSAMเสนอขายกองทุนKFFAI6M8ประมาณการณ์ผลตอบแทน2.50%

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด หรือ KSAM เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M8 (KFFAI6M8) อายุประมาณ 6 เดือน เสนอขายระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 เหมาะกับนักลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้ที่มีเงินลงทุนสูง ลงทุนขั้นต่ำ 510,000 บาท ประมาณการณ์ผลตอบแทน 2.50% ต่อปี

กรุงศรีชูบัตรกรุงศรี เดบิต Rilakkuma TMตั้งเป้าออกบัตร 200,000 ใบ ภายในปีนี้

นายกฤษณ์ จันทโนทก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ลูกค้าบุคคล และบริหารผลิตภัณฑ์เงินฝาก การลงทุน ประกันภัย และธนบดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การเปิดตัว บัตรกรุงศรี เดบิต Rilakkuma TM เป็นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และวัยเริ่มทำงาน ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-35 ปี ผ่านกลยุทธ์ Emotional Marketing

1 185 186 187 188 189