SME Bank ปรับเกณฑ์สินเชื่อสำรองวัตถุดิบเกษตร

SME Bank ปรับเกณฑ์ให้สินเชื่อสำรองวัตถุดิบเกษตร หนุนเก็บสต็อกสับปะรด-กล้วย ช่วยพยุงราคาแก้ปัญหาล้นตลาด

1 2 3 4 5 169