TOP ผนึก GPSC ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

TOP ผนึก GPSC ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 50 กิโลวัตต์ ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

1 2 3 324