KGI รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก “CAC”

KGI รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้

L&E รับประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริต

รับประกาศนียบัตรภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้

1 2 3 247