APM ร่วมบรรยายงาน “ติดอาวุธปัญญาครั้งที่ 5”

APM ร่วมบรรยายงาน "ติดอาวุธปัญญาครั้งที่ 5" ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค.62 ที่ผ่านมา

1 2 3 4 5 304