ประมวลภาพสุดยอดงานสัมมนาไตรมาส 4/60

ประมวลภาพสุดยอดงานสัมมนาไตรมาส 4 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)

1 2 3 4