“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 อย่างมั่นคงด้วยวิถีสื่อมวลชนมืออาชีพ! (ภาพชุด3)

คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการเครือ Spring Group คุณนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD คุณพรรณินี นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กร และ ประชาสัมพันธ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ  CPF ตัวแทนคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ คุณวีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร และคุณ อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ IBank คุณรัชดา พุ่มสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI […]

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 อย่างมั่นคงด้วยวิถีสื่อมวลชนมืออาชีพ! (ภาพชุด2)

คุณปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน และคุณฉันท์สุดา รักตะบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) คุณบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คุณวัชระ แก้วสว่าง นักลงทุนรายใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC คุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ คุณทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ […]

ประมวลภาพ “ลงทุนครึ่งปีหลัง บ่เป็นตาย่าน”

ประมวลภาพงานสัมมนา Meet Tiger : ลงทุนครึ่งปีหลัง บ่เป็นตาย่าน ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลฯ จ.อุบลราชธานี

ประมวลภาพสุดยอดงานสัมมนาไตรมาส 3/60

ประมวลภาพสุดยอดงานสัมมนาไตรมาส 3 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)

“หุ้นแกร่งโตเหนือตลาด”

“หุ้นแกร่งโตเหนือตลาด” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน) วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ประมวลภาพหุ้นขวัญใจมหาชนปี 2559

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา อดีตประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นประธานมอบรางวัล "หุ้นขวัญใจมหาชนปีที่ 5 (2559)" จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ mai

1 2 3 4