“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 อย่างมั่นคงด้วยวิถีสื่อมวลชนมืออาชีพ! (ภาพชุด10)

สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ฝ่ายประชาสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ตัวแทนคุณวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือTBANK ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตัวแทนคุณศุลีพร ยงวิทิตสถิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS ตัวแทนคุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  DBS ฝ่ายประชาสัมพันธ์ […]

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 อย่างมั่นคงด้วยวิถีสื่อมวลชนมืออาชีพ! (ภาพชุด9)

สำนักสื่อสารองค์กร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB คุณภิญญาพัชญ์ ห่วงนาคค์ ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์อาวุโส สื่อสารองค์กรและระบบฐานข้อมูลการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ  KTC   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI คุณพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ […]

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 อย่างมั่นคงด้วยวิถีสื่อมวลชนมืออาชีพ! (ภาพชุด8)

คุณนิติธร ดีอำไพ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน บริษัท ช ทวี จำกัด  (มหาชน) หรือ CHO ด้านการสื่อสารองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ตัวแทนคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ตัวแทนจากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ตัวแทนคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ตัวแทนบริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท […]

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 อย่างมั่นคงด้วยวิถีสื่อมวลชนมืออาชีพ! (ภาพชุด7)

คุณวัฒนี สมจิตต์ ผู้จัดการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBC ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ  BANPU ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP ตัวแทน คุณเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ […]

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 อย่างมั่นคงด้วยวิถีสื่อมวลชนมืออาชีพ! (ภาพชุด6)

คุณพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ UKEM คุณนงลักษณ์ ชื่นภิรมย์ ส่วนสื่อสารมวลชน สายงานสื่อสารมวลชน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI ตัวแทนบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ตัวแทนจากบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CIG คุณธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด (GBS) ตัวแทนจากบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR คุณวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด […]

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 อย่างมั่นคงด้วยวิถีสื่อมวลชนมืออาชีพ! (ภาพชุด5)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ตัวแทนคุณ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน หรือ GSB คุณ วิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST ตัวแทนคุณมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  หรือ IRPC คุณนวีนสุดา กระบวนรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือTPOLY ตัวแทนคุณอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ […]

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 อย่างมั่นคงด้วยวิถีสื่อมวลชนมืออาชีพ! (ภาพชุด4)

คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร และโชติหทัย โชคพิบูลการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ตัวแทนคุณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ตัวแทนคุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN คุณเสกสรร ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) คุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อัพลิงค์ จำกัด คุณศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน หรือ […]

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 อย่างมั่นคงด้วยวิถีสื่อมวลชนมืออาชีพ! (ภาพชุด3)

คุณฉาย บุนนาค ประธานกรรมการเครือ Spring Group คุณนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD คุณพรรณินี นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กร และ ประชาสัมพันธ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ  CPF ตัวแทนคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ คุณวีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร และคุณ อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ IBank คุณรัชดา พุ่มสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI […]

“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 24 อย่างมั่นคงด้วยวิถีสื่อมวลชนมืออาชีพ! (ภาพชุด2)

คุณปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน และคุณฉันท์สุดา รักตะบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) คุณบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คุณวัชระ แก้วสว่าง นักลงทุนรายใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC คุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ คุณทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ […]

1 2 3 4 5