PTTEP ฟุ้งได้รับการยอมรับระดับสูงสุดของการปฏิบัติตามข้อตกลงโลก

PTTEP ได้รับการตอบรับจาก United Nations Global Compact (UNGC) ในการปฎิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ โดยปัจจุบันมีองค์กรในประเทศไทยแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม UNGC

ซื้อสุทธิ Put DW หลังหุ้นพลังงาน-ดัชนีหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

Call DW หุ้น HEMRAJ บวกทะลุ 206% ในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนให้ความสนใจซื้อขาย DW บนหุ้นพลังงาน โดยเฉพาะ Call DW บนหุ้น PTT หลังจากหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง รวมทั้ง DW บนหุ้นรับเหมาก่อสร้างอย่าง ITD หลังจากที่ราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้นระหว่างวัน ส่วนทางด้านการซื้อขาย SET50 DW มีปริมาณการซื้อขายไม่สูงมากจากการที่ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ

1 11,162 11,163 11,164 11,165 11,166 11,282