บอร์ด LIVE อนุมัติยกเลิกขายหุ้นกู้หันมาเพิ่มทุน PP-ซื้อหุ้น “สเตรกา” อีก 40 ลบ.

LIVE จะใช้เงิน 40 ลบ.ซื้อหุ้น"สเตรกา"เพิ่มเป็น 52.63% พร้อมกันนี้จะยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน แต่ขายหุ้น PP จำนวน 3 ราย ในราคาหุ้นละ 0.35 บ. เพื่อระดมทุน 357.12 ลบ รองรับการขยายงาน

1 8,028 8,029 8,030 8,031 8,032 8,412