“โจร บอนด์” โจรผูกเนคไทไร้ที่ซ่อน September 2020 @ CIVIL COURT

UNSECURED BOND NO TIME TO HIDE การขายบอนด์ หรือหุ้นกู้ เป็นการระดมทุนที่บริษัทเอกชนสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย แต่เมื่อรับเงินจากประชาชนผู้ซื้อหุ้นกู้มาแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท และบริษัทในฐานะลูกหนี้ ก็ต้องรักษาสัญญา ในการชำระดอกเบี้ยทุกงวด และชำระเงินต้นคืน เมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หลายปีมานี้ มีบริษัทหลายราย อาศัยช่องทางในการระดมทุนนี้ ทุจริต ฉ้อโกงเงินผู้ถือหุ้นกู้ไป และอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมมูลค่าความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท มีประชาชนและนักลงทุนรายย่อยถูกโกงไปหลายหมื่นราย คำพูดในหมู่โจรว่า “ที่ที่อันตรายที่สุด คือที่ที่ปลอดภัยที่สุด” ได้กลายมาเป็นคำพูดที่ตรงกันข้ามของประชาชนแทน ว่า “ที่ที่ปลอดภัยที่สุด คือที่ที่อันตรายที่สุด” เพราะการระดมทุนผ่านกลไกและการกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ซึ่งน่าจะมีความปลอดภัยมากที่สุด มากกว่าการไปลงขันลงทุนกับญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท กลับกลายเป็นที่ที่อันตรายที่สุดไปเสียแล้ว “โจร บอนด์” เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2558 – 2559 ซึ่งขณะนั้น บริษัทแห่งหนึ่ง ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 1 ครั้งในปี 2558 และอีกครั้ง 1 ครั้งในปี 2559 วงเงินรวม 5,500 ล้านบาท […]