SMART รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี

SMART รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี 2564 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 1-2หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

1 2 3 4 5 101