BGC เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง มุ่งเน้นตลาดส่งออก มั่นใจจบปีรายได้ตามเป้า

BGC เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง มุ่งเน้นตลาดส่งออก มั่นใจจบปีรายได้ตามเป้า พร้อมลุยธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์ใน-นอกประเทศเต็มตัว