EASTW มีสัญญาณดีขึ้น

โมเมนตั้มการเติบโตของ EASTW จะกลับคืนมา เพราะมองเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นจากปริมาณการขายน้ำดิบเดือนมีนาคมซึ่งลดลงแค่ 0.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากที่ลดลงถึง 7.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อนในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ จากภาวะมีฝนตกกระจายในภาคตะวันออกก่อนหน้านี้