บลจ.บัวหลวงปรับพอร์ต เฉือนหุ้นทิ้ง 3 ตัวรวด

บลจ.บัวหลวง ปรับพอร์ตเฉือนหุ้นทิ้ง 3 ตัวรวด โดยภายหลังการขายหุ้นบลจ.บัวหลวงเหลือถือหุ้น TSE อยู่ 4.47% ส่วน TU เหลือถือ 9.32% และ SCN เหลือถือ 9.76%