ครม.ไฟเขียวแก้ กม.แพ่งพาณิชย์ ลดอัตราดอกเบี้ยปรับ ผิดสัญญาเงินกู้-นัดชำระหนี้

นายกรัฐมนตรีเผย ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลดอัตราดอกเบี้ยปรับ ผิดสัญญาเงินกู้-ผิดนัดชำระหนี้ หวังบรรเทาภาระประชาชน