“สธ.” แจงไทม์ไลน์ “แพทย์” กทม. ติด “โควิด” รายที่ 7 ยันความเสี่ยงแพร่เชื้ออยู่ในวงจำกัด

"สธ." แจงไทม์ไลน์ “แพทย์” กทม. ติด “โควิด” รายที่ 7 กรุ๊ปเดียวกับเคสยืนยันก่อนหน้า ยันความเสี่ยงแพร่เชื้ออยู่ในวงจำกัด

1 2 3