“กรมชลฯ” เร่งจ้างแรงงานเกษตรอีก 6 หมื่นคน บรรเทาความเดือดร้อน “ภัยแล้ง-โควิด”

"กรมชลประทาน" เร่งจ้างแรงงานเกษตรอีก 6 หมื่นคน รายได้เฉลี่ยเดือนละ 8 พันบาท บรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะ "ภัยแล้ง-โควิด"

“กรมชลฯ” ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนปชช. พื้นที่ภัยแล้งทั่วปท.

"กรมชลประทาน" ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ-รถบรรทุกน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนปชช.ขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ ในพื้นที่ภัยแล้งทั่วประเทศ

“กรมชลฯ” คุมเข้มปัญหาภัยแล้ง เร่งจัดสรรน้ำช่วยเกษตรกร-ปชช. พื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

"กรมชลประทาน" คุมเข้มปัญหาภัยแล้ง เร่งจัดสรรน้ำ ช่วยเกษตรกร-ปชช. พื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

“กรมชลฯ” เกาะติดสถานการณ์แผ่นดินไหวใกล้ชิด ยันไม่กระทบทุกเขื่อนภาคเหนือ!

"กรมชลประทาน" เกาะติดสถานการณ์แผ่นดินไหวใกล้ชิด ยันไม่กระทบทุกเขื่อนภาคเหนือ!