“ธนารักษ์” เปิด 3 โครงการ บ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ-ขรก. บนที่ราชพัสดุ พัฒนาคุณภาพชีวิตปชช.

“ธนารักษ์” เปิด 3 โครงการ บ้านสวัสดิการผู้สูงอายุ-ขรก. บนที่ราชพัสดุ พัฒนาคุณภาพชีวิตปชช. กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

“ธนารักษ์” เล็งลดค่าเช่า ที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ 50% แลกกับคงจ้างงาน บรรเทาผลกระทบ “โควิด”

"กรมธนารักษ์" แย้มเตรียมพิจารณาลดค่าเช่าที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ 50% ภายใต้เงื่อนไขห้ามเลิกจ้างงาน บรรเทาผลกระทบ "โควิด"

AOT ยอมจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 5%-ROA 3% ฟากกรมธนารักษ์ไม่เก็บย้อนหลัง6ปี

AOT ยอมจ่ายส่วนแบ่งรายได้ 5%-ROA 3% ฟากกรมธนารักษ์ไม่เก็บ ROA ย้อนหลัง 6 ปี (ช่วงปี 55-60) เริ่มมีผลใช้ตั้งแต่งวดปี 61 ( ต.ค.60-ก.ย.61)

1 2