“กรมบัญชีกลาง” เผยผลใช้จ่ายเงินปีงบฯ 64 ไตรมาส 1 ณ สิ้น พ.ย. เกินเป้ากำหนด

กรมบัญชีกลาง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ใช้จ่ายแล้ว 750,508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.84 ของวงเงินงบประมาณ

งบไม่พอ! “กรมบัญชีกลาง” แจงเหตุเลื่อนจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ

งบไม่พอ! “กรมบัญชีกลาง” แจงเหตุเลื่อนจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ ท้องถิ่นยันเร่งรัดจ่ายภายใน 22 ก.ย.นี้

1 2