“คมนาคม” ลุยศึกษาโปรเจกท์แสนล้าน “แลนด์บริดจ์” เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน ก่อนเปิด PPP ปี 65

“คมนาคม” ลุยศึกษาโปรเจกท์แสนล้าน “แลนด์บริดจ์” เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน ก่อนเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐในรูปแบบ PPP ภายในปี 2565

1 2 3 4