กองทุนรวม ‘รีท-อินฟราฟันด์’ จ่ายปันผล

การคัดสรรกองทุนรวม “รีท-อินฟราฟันด์” มาเป็นตัวเลือกในการลงทุนช่วงภาวะตลาดหุ้นผันผวน ถือว่ายังเป็นทางเลือกที่ดี

โอกาสทองกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

เหตุการณ์ร่วงลงของราคาหุ้นจากการเทขายส่งผลไปยังราคาหุ้นของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFUND) เช่นกัน ทั้งที่ผลประกอบการไม่น่าจะได้รับผลกระทบเหมือนหุ้นกลุ่มอื่นๆ