กองทุน FTA ผนึกรัฐ-เอกชน ทำแผน MOU ช่วยเกษตรกร กระทบเปิดเสรีการค้า

"สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร" เผยกองทุน FTA เตรียมผนึกรัฐ-เอกชน ทำแผน MOU ช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า