“ศบค.” เคาะผ่อนปรน กิจการ-กิจกรรม 6 กลุ่มแรก 3 พ.ค.นี้ ทั่วประเทศ!

"ศบค." เคาะผ่อนปรน กิจการ/กิจกรรม 6 กลุ่มแรก ตลาด-ร้านอาหาร-ร้านตัดผม ฯลฯ 3 พ.ค.นี้ ทั่วประเทศ!