ก.ล.ต.เตือนขาเทรดคริปโตฯ! “บิทเอ็กซ์ วอลเล็ต” ไม่มีไลเซนส์ทำสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.ออกโรงเตือนนักลงทุน ถึงกรณีที่ "บิทเอ็กซ์ วอลเล็ต" ชักชวนให้เข้าลงทุนผ่านเว็บไซต์ของ BitX และเฟซบุ๊ก BitX โดยบริษัทดังกล่าวนั้น ไม่มีใบอนุญาตสำหรับทำธธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งนักลงทุนจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

“ก.ล.ต.ไทย” ร่วมมือ “มาเลเซีย-สิงคโปร์-ฟิลิปปินส์” บันทึกข้อตกลงขาย “กองทุนรวม” ข้ามปท.

เรื่องดี! ก.ล.ต.ไทย ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน มาเลเซีย-สิงคโปร์-ฟิลิปปินส์ มีการลงนามข้อตกลงเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน

ก.ล.ต. พัฒนาแบบฟอร์ม “Single Form” ตัวช่วยผู้ลงทุนยุคดิจิทัล เริ่มบริการ 1 ก.ค.นี้

ก.ล.ต. พัฒนา “Single Form” ตัวช่วยผู้ลงทุนยุคดิจิทัล ฟอร์มมาตรฐานที่กรอก "ครบ" "จบ" ใน "ครั้งเดียว" สำหรับเปิดบัญชีลงทุนใหม่ เริ่ม 1 ก.ค.64

“ก.ล.ต.” เปิดเฮียริ่งตั้ง Distressed Bond หวังเพิ่มสภาพคล่อง

“ก.ล.ต.” ออกหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ หวังเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือ

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่ง พ.ร.ก.นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ ก่อนทบทวนหลักเกณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเฮียริ่ง พ.ร.ก.นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ ก่อนทบทวนหลักเกณฑ์

ก.ล.ต.ตั้ง “วิบูลย์ ภัทรพิบูล” นั่งผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัล มีผลทันที

ก.ล.ต.แต่งตั้ง นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัล เริ่มตั้งแต่ 5 พ.ค. 64

ก.ล.ต.เผยแพร่บทความ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน” แนะศึกษาข้อมูล-พิจารณาความเสี่ยงก่อนลงทุน

ก.ล.ต.เผยแพร่บทความเรื่อง "รู้ให้จริงในสิ่งที่ลงทุนกับ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน" แนะศึกษาข้อมูล-พิจารณาความเสี่ยง ก่อนเข้าลงทุน

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์จัดส่ง-รายงานข้อมูลกองทุนรวม เพิ่มประโยชน์ผู้ถือหน่วย-บลจ.

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่ง เพื่อปรับปรุงเกณฑ์จัดส่ง-จำทำรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วย เพิ่มประโยชน์ผู้ถือหน่วย-บลจ.

ก.ล.ต.ผ่อนผัน บจ.ใช้ผู้สอบฯ ชั่วคราว ตรวจงบ Q1/64 ช่วง “โควิด”

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้

1 2 3 52