สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 18 มี.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching CHINA 8,900 48,950 28.16% ANAN 539,400 624,310 16.59% MTC-R 2,954,900 117,318,600 14.09% ASP 149,600 183,008 12.45% WORK 681,500 4,059,000 11.26% KGI 374,900 1,307,916 10.71% AOT 5,179,200 256,601,050 10.29% PSH 410,000 3,723,005 9.89% TPIPL 1,000,000 1,100,000 8.64% COM7 1,097,300 19,497,860 8.16% KTC 833,500 22,507,500 6.73% BCPG 468,000 4,847,200 […]

1 2 3 94