“พาณิชย์” จับมือผู้ส่งออก ดันข้าวขาวพื้นนุ่ม บุกมาเลย์ ตั้งเป้าทวงคืนส่วนแบ่งตลาด

“กระทรวงพาณิชย์” จับมือ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ดันข้าวขาวพื้นนุ่ม บุกมาเลย์ ตั้งเป้าทวงคืนส่วนแบ่งตลาด

“ยุทธศาสตร์ข้าวฯ” เคาะแผนดัน “หอมมะลิ” เข้าตลาดพรีเมียม-ลดต้นทุนผลิต เหลือไร่ละ 3 พันบ.

“ที่ประชุมยุทธศาสตร์ข้าวไทย” เคาะแผนดัน “หอมมะลิ” เข้าตลาดพรีเมียม-ลดต้นทุนผลิต เหลือไร่ละ 3 พันบ. เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ก่อนชงเข้า ครม.

“จุรินทร์” รับบาทแข็งทำข้าวไทยแพง เสียเปรียบคู่แข่ง- “โควิด” ซ้ำ ฉุดส่งออกต่ำเป้า

“จุรินทร์” รับบาทแข็งทำข้าวไทยแพง เสียเปรียบคู่แข่ง- “โควิด” ซ้ำ ฉุดส่งออกต่ำเป้า เร่งเดินหน้าหาคู่ค้าในตลาดเพิ่ม

“พาณิชย์” รุกผลักดันส่งออกข้าวไทย ตั้งเป้าปีนี้ 7.5 ล้านตัน!

“กระทรวงพาณิชย์” รุกสร้างความเชื่อมั่นข้าวไทยในตลาดโลก ตั้งเป้าส่งออกปีนี้ 7.5 ล้านตัน!