“พาณิชย์” รุกผลักดันส่งออกข้าวไทย ตั้งเป้าปีนี้ 7.5 ล้านตัน!

“กระทรวงพาณิชย์” รุกสร้างความเชื่อมั่นข้าวไทยในตลาดโลก ตั้งเป้าส่งออกปีนี้ 7.5 ล้านตัน!