“ครม.” ไฟเขียว 5 โครงการ ฟื้นศก.ล็อตแรก วงเงิน 1.55 หมื่นลบ. เน้นช่วยเกษตร-ท่องเที่ยว

“ครม.” ไฟเขียวผลพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ อนุมัติ 5 โครงการ ฟื้นศก.ล็อตแรก วงเงิน 15,520 ลบ. เน้นช่วยเกษตร-ท่องเที่ยว