“อย.” เปิดเฮียริ่ง ร่างประกาศใช้ฉลากเครื่องสำอาง สารสกัด CBD กัญชา-กัญชง ถึง 22 มี.ค.นี้

คณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศการใช้และแสดงฉลากเครื่องสำอางที่มีสารสกัด CBD กัญชา-กัญชง เป็นส่วนประกอบ ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มี.ค.นี้

“อย.” เสริมออปชั่น พิมพ์หลักฐานซื้อขายกัญชาถูกกม. สร้างเชื่อมั่นผู้บริโภค

“อย.” เสริมออปชั่น พิมพ์หลักฐานใบรับรองซื้อขาย ส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด สร้างเชื่อมั่นผู้บริโภค