คกก.โรคติดต่อ ไฟเขียวลดกักตัว “โควิด” เหลือ 10 วัน รองรับเปิดประเทศ รอชงเข้า “ศบค.”

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เผยคณะกรรมการโรคติดต่อ เห็นชอบร่างนโยบายการกักกันโรคระดับ ชาติและลดระยะเวลากักตัวเหลือ 10 วัน รองรับเปิดประเทศ รอชงเข้า "ศบค." พิจารณาต่อ

“คกก.โรคติดต่อฯ” เล็งชงครม. ของบหนุนค่าใช้จ่าย มาตรการ State/Local Quarantine สู้ “โควิด”

"คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ" เล็งชงครม. ของบหนุนค่าใช้จ่ายมาตรการ State/Local Quarantine-มาตรการเชิงรุก เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ "โควิด" ในพื้นที่