“โควิด” กดดันค้าโลก ฉุดส่งออกไทย มิ.ย. ติดลบ 23.17% รวมครึ่งปีแรก หด 7.09%

"กระทรวงพาณิชย์" ชี้ "โควิด" กดดันค้าโลก ฉุดส่งออกไทย ชะลอต่อเนื่อง มิ.ย. ติดลบ 23.17% รวมครึ่งปีแรก หด 7.09%