ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ ตั้ง “บอร์ดตั๋วร่วม” ดูแลค่าเดินทางระบบขนส่งมวลชน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ตั้ง "บอร์ดตั๋วร่วม" ดูแลค่าเดินทางระบบขนส่งมวลชนที่บริการโดยรัฐและเอกชนเชื่อมโยงกัน เพิ่มความสะดวกประหยัดการเดินทาง