ครม. บรรจุ “โควิด” โรคต้องห้าม สกัดต่างชาติป่วย เข้าไทย-เคาะงบกลาง 204 ลบ. รับมือระลอกสอง

ครม. บรรจุ “โควิด” โรคต้องห้าม สกัดต่างชาติป่วย เข้าไทย-เคาะงบกลาง 204 ลบ. รับมือระลอกสอง

“ครม.” อนุมัติงบกลาง 883 ลบ. ทำ State Quarantine กักตัวคนไทยกลับจากตปท. สกัด “โควิด”

“ครม.” อนุมัติงบกลาง 883 ลบ. ให้ “กลาโหม” ทำ State Quarantine กักตัวคนไทยกลับจากตปท. สกัด "โควิด"

“ครม.” จัดสรรงบกลาง 2.7 พันลบ. ปรับปรุงถนน เพิ่มความปลอดภัย-ดันราคายาง สร้างรายได้เกษตรกร

ที่ประชุม “ครม.” สัญจร จ.ระยอง จัดสรรงบกลาง 2.7 พันลบ. ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน-ช่วยยกระดับยางพารา สร้างรายได้ให้ชาวสวนยาง

“ครม.” เคาะงบกลาง 1 พันลบ. หนุนลงทุน พัฒนาวัคซีนต้าน “โควิด”

ที่ประชุม “ครม.” สัญจร จ.ระยอง เคาะงบกลาง 1 พันลบ. หนุนลงทุน พัฒนาวัคซีนต้าน “โควิด” ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ