“สธ.” ยกทีมแถลงกลางรัฐสภา โต้ฝ่ายค้าน กล่าวหาจัดซื้อวัคซีนโควิดล่าช้า ไม่โปร่งใส

กระทรวงสาธารณสุข ยกคณะตั้งโต๊ะแถลงกลางรัฐสภา ชี้แจงปมวัคซีนโควิด-19 หลังฝ่ายค้านหยิบยกอภิปราย กล่าวหากระบวนการจัดซื้อล่าช้า ไม่โปร่งใส