“ครม.” คาดราคาปาล์มยังผันผวน เคาะขยายเวลา ประกันรายได้ชาวสวน อีก 3 เดือน ถึง ธ.ค.63

ที่ประชุม “ครม.” สัญจร จ.ระยอง เคาะขยายเวลา ประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม อีก 3 เดือน ถึง ธ.ค.63 หลังคาดราคาปาล์มยังผันผวน

“ครม.” ไฟเขียวโรงรับจำนำรัฐ ต่อสัญญา กู้เบิกเกินบัญชี 500 ลบ. อีก 2 ปี เป็นทุนหมุนเวียน

“ครม.” ไฟเขียวสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ต่อสัญญา กู้เบิกเกินบัญชี 500 ลบ. อีก 2 ปี เป็นทุนหมุนเวียน รองรับให้บริการปชช.เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง

“ครม.” จัดสรรงบกลาง 2.7 พันลบ. ปรับปรุงถนน เพิ่มความปลอดภัย-ดันราคายาง สร้างรายได้เกษตรกร

ที่ประชุม “ครม.” สัญจร จ.ระยอง จัดสรรงบกลาง 2.7 พันลบ. ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน-ช่วยยกระดับยางพารา สร้างรายได้ให้ชาวสวนยาง

“ครม.” อนุมัติตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน” ในเขต EECi ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

ที่ประชุม “ครม.” สัญจร จ.ระยอง อนุมัติตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน” ในเขต EECi ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2568 ตั้งเป้ายกระดับอุตสาหกรรมไทย

“ครม.” ตั้ง “ชยธรรม์ พรหมศร” ผอ.สนข. นั่งปลัดคมนาคม คนใหม่!

ที่ประชุม “ครม.” สัญจร จ.ระยอง ตั้ง “ชยธรรม์ พรหมศร” ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงคมนาคม คนใหม่!