“ครม.” คาดราคาปาล์มยังผันผวน เคาะขยายเวลา ประกันรายได้ชาวสวน อีก 3 เดือน ถึง ธ.ค.63

ที่ประชุม “ครม.” สัญจร จ.ระยอง เคาะขยายเวลา ประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม อีก 3 เดือน ถึง ธ.ค.63 หลังคาดราคาปาล์มยังผันผวน