“ตู่” ตอบแม่ยก “ไม่ลาออก” ยันรัฐบาลจริงใจแก้ปัญหา ขอทุกฝ่ายหันหน้าปรองดอง

"ตู่" ตอบแม่ยก "ไม่ลาออก" ยันรัฐบาลจริงใจ ตั้งใจแก้ปัญหา ภายใต้กรอบของกฎหมาย ขอทุกฝ่ายหันหน้าปรองดอง

1 2 3 4 5 7