SCBAM เปิดกองทุน “คอมเพล็กซ์รีเทิร์น” ลดความเสี่ยงขาดทุนเงินต้น

CBAM เปิดตัวกองทุน "คอมเพล็กซ์รีเทิร์น" เน้นลงทุนในสัญญาวอร์แรนต์ที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ลดความเสี่ยงขาดทุนเงินต้น เสนอขาย 30 เม.ย. - 9 พ.ค.นี้

SCBAM เปิดขายกองทุน SCBLTSET ถึง 24 ก.ย.นี้

SCBAM เปิดขายกองทุน SCBLTSET กองทุน LTF กองทุนแรกเน้นสร้างผลตอบแทนตามดัชนี SET ถึง 24 ก.ย.นี้

1 2