AOT เปิดซองราคา “ดิวตี้ฟรี-พื้นที่พาณิชย์” พรุ่งนี้ พร้อมย้ำชัด! MINT ตกคุณสมบัติประมูล

AOT เปิดซองราคา "ดิวตี้ฟรี-พื้นที่พาณิชย์" พรุ่งนี้ พร้อมย้ำชัด! MINT ตกคุณสมบัติประมูล

ปิดกล่องชิง “ดิวตี้ฟรี” สุวรรณภูมิ “คิงเพาเวอร์-BA-ROH” มาตามนัด ฟากเซ็นทรัล-MINT ถอนตัว!

ปิดกล่องชิง “ดิวตี้ฟรี” สุวรรณภูมิ “คิงเพาเวอร์-BA-ROH” มาตามนัด ฟากเซ็นทรัล-MINT ถอนตัว!

สรุป! รายชื่อคู่แข่งขันประมูล “ดิวตี้ฟรี” สุวรรณภูมิ ฟาก BA เฟิร์ม! ควงล็อตเต้เข้าร่วม

สรุป! รายชื่อคู่แข่งขันประมูล “ดิวตี้ฟรี” สุวรรณภูมิ ฟาก BA เฟิร์ม! ควงล็อตเต้เข้าร่วม

ประมูล “ดิวตี้ฟรี” ส่อเดือด! BA ประกาศควง “ล้อตเต้” สู้ “คิงเพาเวอร์”

ประมูล "ดิวตี้ฟรี" สนามบินสุวรรณภูมิ และ 3 สนามบินภูมิภาคส่อเดือด! BA ประกาศควงพันธมิตร "ล้อตเต้" ผู้ประกอบกิจการดิวตี้ฟรีรายใหญ่จากเกาหลีใต้ สู้ "คิงเพาเวอร์"