“ศูนย์วิจัยกสิกรฯ” ชี้จุดเด่น THOR อัตรา ดบ.อ้างอิงตัวใหม่ สะท้อนภาวะสภาพคล่องเงินบาท

“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ชี้จุดเด่น THOR อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตัวใหม่ แทน LIBOR สะท้อนภาวะสภาพคล่องเงินบาท ในตลาดการเงินไทย