เจ้าของร่างกายหาใช่เจ้าของหัวใจไม่!!

1 กรกฎาคม ปี 2540 สหราชอาณาจักรได้ส่งมอบอธิปไตยเหนือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง คืนแก่สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ หลังได้ดำรงตนเป็นผู้ครอบครองหมู่เกาะแห่งนี้ในฐานะของผู้เช่า มาเป็นเวลารวมทั้งสิ้น 99 ปี ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ ณ นาทีนี้ คือ มรดกทางความคิดในแง่ของการเมืองการปกครอง ที่สหราชอาณาจักรได้ทิ้งไว้ให้ประชาชนชาวฮ่องกง

เปิดลบ 100 จุด ปิดบวก 40 จุด!!แก๊งสี่โมงแห่งตลาดหุ้นแดนมังกร

เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนทั้ง ดัชนีช่างไห่คอมโพสิต และ ดัชนีตลาดเซินเจิ้น ได้ปรับตัวทิ้งดิ่งลงมาอย่างหนักหน่วง ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลตลาดหุ้นของจีนนั่งกันไม่ติด ต้องออกมาช่วยกันระดมสมอง เพื่อหาเอามาตรการต่างๆ ออกมาใช้สำหรับการป้องกัน ขณะที่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา ก็ประกอบไปด้วย 9 มาตรการด้วยกัน และข้อที่น่าสนใจที่สุดนั้น อยู่ตรงที่ข้อสุดท้ายนั่นเอง

ถึงเวลาที่ไทยต้องยกระดับเสียที

ตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายตัวของประเทศเวียดนามกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งตัวเลขบางตัวนั้นก็แซงหน้าประเทศไทยเราไปแล้ว จนทำให้หลายคนรู้สึกใจหายในทันที โดยเฉพาะเม็ดเงินของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ Foreign Direct Investment (FDI) ของทุกอุตสาหกรรม อีกทั้งตัวเลขยอดส่งออกผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามก็แซงหน้าเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1 2 3