“ขนส่งฯ” ผ่อนปรน “ใบขับขี่หมดอายุ” ใช้ได้ถึง 31 มี.ค.64 พร้อมออก 4 มาตรการเยียวยา

กรมการขนส่งทางบก แจ้ง “ใบขับขี่หมดอายุ “ ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64 พร้อมออกมาตรการเยียวยา ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมฯ ปิด