“ประกันสังคม” แจงปมถือหุ้น “ศรีพันวา” ยันยึดหลักเกณฑ์ลงทุนเคร่งครัด

"สำนักงานประกันสังคม" แจงกรณีถือหุ้น SRIPANWA เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ยันดำเนินการตามหลักเกณฑ์เคร่งครัด