“ครม.” ไฟเขียว บรรจุข้าราชการ “สธ.” กว่า 4 หมื่นตำแหน่ง-อัดฉีดสวัสดิการ สู้ “โควิด-19”

"ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี" มีมติเห็นชอบ บรรจุข้าราชการ "กระทรวงสาธารณสุข" กว่า 4 หมื่นอัตรา-อัดฉีดสวัสดิการเพียบ สู้ "โควิด-19"

“ครม.” เคาะงบกว่า 3 พันลบ.ผุด 5 โครงการเยียวยาเกษตรกร 49 จังหวัดประสบภัยแล้ง-อุทกภัย

“ครม.” เคาะงบ 3 พันลบ. ผุด 5 โครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรประสบภัยแล้ง 19 จังหวัด-อุทกภัย 30 จังหวัด

“ครม.” เคาะวงเงิน 1.8 พันลบ. ให้ “กฟภ.” สร้างเคเบิลใต้น้ำไปเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ฯ

“ครม.” เคาะวงเงิน 1.8 พันลบ. ให้ “กฟภ.” ดำเนินโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำไปเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี คาดใช้เวลาดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ 2564-2566

“รัฐบาล” ยันจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตามแผน! แม้ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 สะดุด

“รัฐบาล” ยืนยันจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตามแผน! แม้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 สะดุด