“ครม.” ไฟเขียวตั้ง “สมาร์ทพาร์ค” ระยอง 1.38 พันไร่ งบลงทุน 2.48 พันลบ. หนุนการขยายตัวศก.

"ครม." ไฟเขียวตั้งนิคม “สมาร์ทพาร์ค” ระยอง 1.38 พันไร่ งบลงทุน 2.48 พันลบ. หนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

1 2 3 15