TIDLOR มุมมองเสี่ยยักษ์

“เสี่ยยักษ์” หรือ “วิชัย วชิรพงศ์” นักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหุ้น ออกมาให้ความเห็นหุ้นไอพีโอ “เงินติดล้อ” TIDLOR ไว้ค่อนข้างน่าสนใจ

1 2 3 47