เรื่องจากรัสเซีย

สัปดาห์ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” พาพนักงานที่มีอายุงานเกิน 10 ปี จำนวนกว่า 30 คน ไปทัศนศึกษา ณ กรุงมอสโคว์ (มอสโก) ประเทศรัสเซีย

ฤาเป็นหายนะ ‘ปตท.’

“บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ” (NOC) ที่ สนช.ลักไก่บรรจุในร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ และกำลังจะเข้าในที่ประชุม สนช.เพื่อพิจารณาในวาระ 2 และ 3 กำลังสร้างความ “หายนะ” ให้กับกิจการพลังงานไทย

1 26 27 28 29