“พาณิชย์” จับมือ 3 แบงก์ ปล่อยกู้ ดบ.ต่ำ ช่วย 4 กลุ่มผู้ประกอบการ ฟื้นธุรกิจ

“กระทรวงพาณิชย์” จับมือ 3 แบงก์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ช่วย 4 กลุ่มผู้ประกอบการ เสริมสภาพคล่อง ฟื้นธุรกิจ