“มธ.ศูนย์รังสิต” ตั้งรพ.สนาม 308 เตียง รองรับผู้ป่วย “โควิด-19” พร้อมเปิด 25 มี.ค.นี้!

“ธรรมศาสตร์” ใช้พื้นที่ศูนย์รังสิต ตั้งรพ.สนามแห่งแรกของไทย จำนวน 308 เตียง รองรับผู้ป่วย “โควิด-19” จากรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง - รพ.ศิริราช รพ.รามาฯ รพ.วชิรพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ และรพ.ธรรมศาสตร์ฯ