ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “นอร์ทอีส รับเบอร์” ขาย IPO 600 ล้านหุ้น ลุยโร้ดโชว์ 17 จังหวัด

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “นอร์ทอีส รับเบอร์” หรือ NER ขาย IPO จำนวน 600 ล้านหุ้น ลุยโร้ดโชว์ 17 จังหวัดก่อนขึ้นสังเวียนเทรด SET โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน